DMG som är en del av DLC Finans. Det är vår ”Premium medlemskap”.
Vi är fortfarande bara i början av den stora revolutionen inom den digitala ekonomin som omfattar bland annat blockkedjan, kryptovaluta och decentraliserad finans.
Revolutionerande teknik kommer återigen skapa det största skiftet av rikedom och makt i modern historia.
Om du vill ta vara på det här unika tillfället i historien behöver du hålla dig välinformerad och uppdaterad.
Det behövs kunskap, det krävs utbildning och vägledning för att kunna lyckas.
Det är också därför vi startat den här sidan.

DMG är din guide till den nya digitala ekonomins inkomstmöjligheter!

Vi har lösningarna som gör att du kan tjäna pengar även fast du är på jobbet eller gör något helt annat. Använd de verktyg som du redan har tillgång till (internet, dator/mobiltelefon) och koppla sedan in våra smarta lösningar för bland annat helt passiva och automatiserade inkomstkällor!
DLC Finans/DMG ger dig tillgång till unik möjlighet att bygga upp tillgångar samtidigt som du skaffar dig en löpande ”cash-flow”.
Vi vet att det är inom den nya digitala ekonomin som de mest intressanta och de allra bästa inkomstmöjligheterna kommer finnas under de närmaste åren.
Framtiden är utan tvekan digital, det gäller att positionera sig rätt för att kunna skaffa sig ett riktigt bra liv i den nya digitala världen.

Använd ny smart teknik för att skaffa dig en passiv inkomst oavsett ekonomisk konjunktur

Stanna hemma, använd din dator och internet för att skaffa dig en eller flera olika inkomstkällor!
Mycket har givetvis hänt sedan vi startade upp vår verksamhet för nu över 22 år.
Världen har förändrats, internet har förändrats och vi har tillgång till en helt annan typ av teknik som också har skapat helt nya möjligheter.
Nu över 22 år senare kan vi på DLC Finans kunna visa dig hur du använder dig av den nya digitala ekonomin, blockkedjan och decentraliserade teknologi för att skaffa dig helt nya inkomstkällor. Det vi själva valt att kalla för PASSIVA INKOMSTER version 2.0!
Det har blivit vår specialitet och där vi lägger allt vårt fokus 2023.
För här finns helt andra möjligheter att skapa det vi kallar för en ”lifestyle business”.
En affärsverksamhet som är anpassad efter den livsstil som du vill ha, inte tvärtom!

OBS!
– För närvarande tar vi inte in några nya medlemmar.
Vi kommer att öppna upp igen för nya medlemmar i slutet av mars 2023.